Gå til forsiden på Horsensbilleder.dk
Vi har lige nu
84013
billeder ...
Du kan købe Kildenmusen hos Din Frisør Warberg

Støt vores Drift

Overskud fra egen samling
Tilbage til Historie

Om Horsens

Horsens første købstadsprivilegier er stadfæstet af Kong Knud Den Store senest i år 1035.
Byens grundlæggelse er formentlig af ældre dato, måske helt tilbage til stenalderen.

Byens beliggendehed har også givet den navn. Saxo skriver godt nok, at Horsens har fået sit navn efter Kong Hother, der siges at have hersket i Horsens, således at byen altså skulle være identisk med ”Hothersnes by udi Juttland”.

Horsnæs hed byen såvel i Kong Valdemars Jordebog som i en række af middelalderens desværre alt for sparsomt bevarede dokumenter, men siden reformationstiden og i tidsperioden siden da, er byen kaldt Horsens.

Navnet Horsens betyder hestenæsset og at dette navn er rigtigt, beviser byens våben, hvis alder henføres til det 15. århundrede og viser en hest i trav under et Lindetræ. Navnet Horsnæs er der god mening i.

I middelalderen omtales ofte ”stod af tamme og halvvilde heste”, der var anbragt på et naturligt og velafgrænset terræn. Et sådant terræn har landet mellem Nordstrand (Nørrestrand) og fjorden været.

Vendepunktet i befolkningstilvæksten viser sig ved folketællingen i 1834, da Horsens talte 4846 indbyggere eller mere end en fordobling af indbyggertallet på 34 år.

Jernbaneanlæggene satte også fart i udviklingen og befolkningstallet mere end fordobles mellem 1870, da det var 10.501 og til 1901 havde tilvæksten nået 22.243 og i 1945 til 33.488, heri er medregnet fangerne på statsfængslet.

Tilbage til Historie
eXTReMe Tracker