Gå til forsiden på Horsensbilleder.dk
Vi har lige nu
84013
billeder ...
Du kan købe Kildenmusen hos Din Frisør Warberg

Støt vores Drift

Overskud fra egen samling
Tilbage til Historie

Jernbanestationen

Den 3. oktober 1868 åbnede Fredericia – Aarhus banen. På det tidspunkt var Horsens indbyggertal endnu ikke nået de 10.000, skønt den var femtestørst blandt landets købstæder.

Stationen blev tegnet af Stationsarkitekt N. P. C. Holsøe. En række huse for enden af Søndergade blev revet ned, bl.a. Vitus Berings fødehjem, for at give plads til Jessensgade.

Jernbanerejsen for ca. 135 år siden blev dog ikke med et slag hverdagskost for hvermand. Før jernbanernes tid benyttede højst 10.000 danskere årligt den offentlige postbefordring, men i 1897, 50 år efter åbningen af den første jernbane, befordrede banerne 15 millioner rejsende, hvilket var en revolution for rejsevilkårene i Danmark.

På selve indvielsesdagen var byen pyntet op med flag og bannere. Kl. 12 ankom der første privattog sydfra og en halv time efter, det andet tog nordfra. Begge lokomotiver var smykkede med flag og guirlander og togene modtages på banegården med musik og hurra-råb fra den talrige forsamlede mængde.

Foruden borgmestrene, formændene i borgerrepræsentationerne i Århus, Skanderborg, Vejle og Fredericia, Den kongelige kommissarius kammerherre Rosensørn, Stiftamtmanden Chr. Dahl, Overingeniør Rowan med sin stab af ingeniører, Driftsbestyrer, Etatsråd Holst, Departementchef i indenrigsministeriet, Etatsråd Linnemann, medlemmer af Amtsrådet m.fl. var indbudte og ankom med togene.

Med en vidtfavnende gestus, indbød borgmester Chr. Jessen, hele dette selskab til modtagelse og fest på rådhuset. Da selskabet nåede udenfor stationsbygningen, standsede gæsterne op, foran demlå der marker og mader, men øjeblikkelig forsikrede borgmesteren at inden mange år ville her være rejst store og smukke ejendomme.

Festmåltidets retter bestod af: Østers, caviar, sardiner, bouillon, pocherede æg, crustader m/champignons, dådyrryg, kalkuner og meget mere med tilhørende vine.

Antallet af rejsende var den første dag, søndag den 4. oktober 1868, som regnes for banestrækningens åbningsdag, 329. Billetprisen for at kunne rejse mellem Horsens og Århus, 1 rigsdaler og 56 shilling for 1. klasse. 3. klasse kostede 72 shilling. Til sammenligning havde Horsens Byråd bevilget et beløb til festen på 400 rigsdalere (1971 priser kr. 5-6.000).
I 1898 udvides banebygningen med tilbygningen foran.

Tilbage til Historie
eXTReMe Tracker