Gå til forsiden på Horsensbilleder.dk
Vi har lige nu
84013
billeder ...
Du kan købe Kildenmusen hos Din Frisør Warberg

Støt vores Drift

Overskud fra egen samling
Tilbage til Historie

Lidt om   Chr. Nielsen’s, CN-børma’s, & Børma’s  historie  nu: Ideal Standard Scandinavia a/s

Det hele startede  i 1845 i Horsens,  da stifteren Ole Lindberg Nielsen (f. 1817) grundlagde en kobbersmedie. I 1881 overtog sønnen Chr. Nielsen (f. 1857) firmaet, der i 1899 udviede med en maskinfabrik. Chr. Nielsen var et agtet, velset, og kendt menneske i vide kredse, og besad poster som: byrådsmedlem, formand for håndværker og industriforeningen, samt var ridder af  Dannebrog.

I 1907 fik firmaet autorisation som gas & vandmester, og elektrisk installatør. Efter Chr.Nielsens død i 1909 , fortsatte virksomheden under administration af enkefruens lavværge overretssagfører H. Wittrrup som leder, indtil sønnen Carl Frederik Nielsen (f. 1890) indtrådte i ledelsen i 1916. I 1923 overtog C.F. Nielsen virksomheden, sammen med Janus Jørgensen, som de ejede indtil 1933, hvor firmaet blev et aktieselskab.

I 1935 udtrådte C.F. Nielsen af ledelsen, for i 1938 helt at forlade virksomheden. På et senere tidspunkt, gik virksomheden over til fonds-ejerskab. Virksomheden skiftede navn til Chr Nielsens Eftf. Armaturfabrik a/s , og  var i de første 103 år placeret  i karreen mellem Hestedamsgade og Allegade, hvor nu bebyggelsen Svanes Have ligger. 

I 1946, solgte firmaet sin blikkenslagerforretning fra. Dette firma ligger stadig den dag, i 
Horsens. I 1948 flyttede virksomheden fra Hestedamsgade til Høegh Guldbergsgade. I 1967 udvidede man med en tilbygning.

Fonds-ejerskabet, som tidl. nævnt, varede til 1971, da NKT overtog  virksomheden. NKT solgte straks produktionen af badekabiner fra. Det blev til  firmaet, EJ-badekabiner, som i dag ligger i Hedensted. NKT  havde også overtaget en anden armaturfabrik: Børresens Metalvarefabrik a/s i København, grundlagt i 1911. De to firmaer blev fusioneret til et selskab, i 1977 under navnet CN-Børma a/s (CN, kommer fra det tidl. navn Chr. Nielsen), og Børma var Børresens produktnavn, deraf firmaets senere navn.

I 1979-80 stoppede CN-Børma produktionen, af de store  skibsventiler, men man fortsatte med den øvrige ventilproduktion, indtil 1999. Skibsventil-produktionen blev solgt til et svensk firma. Der blev derfor plads i overskud i Horsens-afdelingen af CN-Børma, og man flyttede derfor Københavns-afdelingen ( vandhaner) til de uudnyttede  lokaler i Horsens. I 1985 opgav, man produktionen af strålevarme-anlæg. I det lange løb var det  uholdbart, med placeringen i  Høegh Guldbergsgade, da pladsen var trang og  lokalerne dårligt indrettet. Virksomheden flyttede derfor i 1990, til udkanten af Horsens.

I 1991, blev CNB, overtaget af en hollandsk koncern (ATAG), og  i 1998, skiftedes ejer igen,( dansk/ hollandsk ejerskab). I den forbindelse, skete der en lille ændring i firma-navnet, da man valgte at  sløjfe CN i navnet, så det blev til,  BØRMA a/s . I 1999, flyttede Børma til nye, og mindre lokaler i Vejle, og solgte samtidig den gamle produktion af ventiler til J.C. Hansens Metalvarefabrik i Vejle. Pr. 1. januar  2002 blev Børma, solgt til en stor Amerikansk koncern (American Standard), i Europa: Ideal Standard.

I 2004/ 05 besluttede man at flytte produktionen til koncernens fabrik i Tyskland. Produktionen og de sidste  medarbejdere der, stoppede i begyndelsen af november 2005. I samme måned blev bygningerne på Tulipvej 1, i Vejle sat til salg, da de var for store p.g.a. udflytningen af produktionen. I marts 2006 blev det meddelt at, fra 1. oktober samme år vil der heller ikke være et lager længere i Vejle. Det vil som produktionen, flytte til Tyskland. Tilbage vil derefter kun være en administration. Man vil når det er muligt flytte til en mindre bygning i området.

Chr. Nielsens Eftf./ CN-Børma/ Børma/ Børma Ideal Standard Scandinavia og Børresens Metalvarefabrik har i sin lange historie produceret mange forskellige ting, b.la. uldvaskemasiner, farverimaskiner, forskellige slags ventiler, gashaner, badekabiner, strålevarme, og til sidst  produktionen af vandhaner/ blandingsbatterier og toilet/ badeværelsestilbehør
.     

Dette var historien om et firma  der startede i det små, som en kobbersmedie, og blev stor, størst i 1960’ erne, da der i Horsens var 3 afdelinger i byen, med ca. 350 ansatte, dertil kommer de ansatte hos Børresens Metalvarefabrik i København, men det blev til mange ”udløbere”(nuv. firmaer) rundt om i Danmark og andre lande med tilsammen mange hundrede ansatte, i dag.

( Det er blevet fortalt  af medarbejdere der var ansat, under krigen, at man dengang lavede, maskinpistoler om natten,  til den danske modstandsbevægelse. Det vides ikke om det var illegalt, eller med firmaets vidende. )

Tilbage til Historie
eXTReMe Tracker